TGFOP ????

Svarta teer har ibland en bokstavskombination på förpackningen, vilken egentligen är en beteckning på bladens storlek och på vilken sorts teblad som använts.

Finns ett B (Broken) med i beteckningen så är bladen finfördelade, finns ett F med (Flowery) så innehåller teet knoppar, vilket oftast innebär bättre kvalitet. Först och främst bör man dock lita till sin egen smak och pröva sig fram till vilken typ av te man tycker om. Hela teblad ger en ljusare färg och mildare smak, medan finfördelade (Broken) ger en mörkare färg och kraftigare smak.

FOP – Flowery Orange Pekoe
Innehåller fina, mjälla, unga blad med en hel del knoppar, vilket borgar för bra kvalitet.

OP – Orange Pekoe
Långa, smala blad (större än FOP) rullade på längden. Innehåller sällan särskilt många knoppar.

P – Pekoe
Kortare blad än OP, men alltid hela. Färre knoppar än OP.

Broken
Sönderdelade mindre blad. Ger generellt sett en mökare färg och kraftigare, fylligare smak.

FBOP – Flowery Broken Orange Pekoe
Som BOP men med större andel bruna och ljusa knoppar (syns på färgen).

BOP – Broken Orange Pekoe
Liten bladgradering. Ger en fin färg och styrka och är mycket användbar i olika blandningar.

BP – Broken Pekoe
De minsta bladen (förutom CTC, Fannings och Dust). Ger en kraftfull dryck som passar bra att blanda med mjölk.

CTC, Fannings & Dust – Crushed Teared Curled
De minsta storlekarna. Ger kraftfulla mörka teer, passande för mjölk och vanliga i tepåsar.

GFOP – Golden Flowery Orange Pekoe
Som FOP men med knoppar som ger fin kvalitet och en lite gyllene färgnyans.

TGFOP – Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
Som FOP med ännu mer knoppar än GFOP.

FTGFOP – Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
En exceptionell kvalitet av FOP, den näst finaste efter SFTGFOP.

SFTGFOP – Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
Den allra bästa kvaliteten av FOP, med stor andel knoppar.

Källa: Te – från Sencha till Lapsang, Petter Bjerke, Vernon Mauris, Natur och Kultur

Gå till Att förvara te ->