Värdegrund

Jag har alltid varit lite allergisk mot det här med värdeord. Hur många minns inte personaldagar med ändlösa diskussioner och gruppseminarier som våra kära arbetsgivare plågat oss igenom för att vi skulle komma fram till företagets värdegrund? Många gånger har jag upplevt att de varit näst intill värdelösa (!) och meningslösa.

Jag har nästan kräkts över intetsägande ord som ”professionalism” och ”service”. Som om det inte var självklart att vi är professionella och att vi ger service! Det behöver man inte skriva, tycker jag. Använd istället värdeorden till att berätta något intressant om företaget. Gärna något som inte andra företag är bra på. För professionella får vi ju hoppas att vi är, de allra flesta. Berätta åtminstone på vilket sätt ni är professionella. Vilket är ert unika sätt att vara det? Och att ge service – hur gör ni det på just ert företag? Inte som alla andra va? Nä, just det. Skriv det då. ”Respekt” är också ett sådant där ord, som blir snömos, därför att det inte framgår vad eller vem det är man har respekt för. Gör värdeorden tydliga och begripliga så kanske de blir användbara eventuellt. (Men det är inte säkert.) Det ska inte bara låta fint. Orden måste vara laddade med mening och innebörd som människor förstår. Nej, jag blev trött så fort någon vågade säga ”värdegrund”.

Men om man nu får skapa sina helt egna värdeord – vilka skulle de vara? Det är ju något helt annat. Här är vad jag enväldigt kommit fram till:

Annorlunda Projekt - värdegrund
Annorlunda Projekt – värdegrund

Men sedan älskar jag ju verb. Så det får bli några till:

skapa mening
skapa möten
utveckla nya resurser för personligt växande
tända ljus i mörkret
fika
lyssna
le

Lycka till med värdegrunden!